PL ENG DE SWE RU  
/\ \/

Uwagi, zalecenia i porady

Ilość płyt w paczkach
Płyty pakowane są w paczki owinięte folią stretch. Płyty dachowe ładowane są naprzemiennie (trapezami do siebie).
Ostateczna ilość płyt warstwowych w paczkach może się nieznacznie różnić od podanej w tabeli.
grubość rdzenia (wypełnienia) ilość sztuk w paczce
ścienne
EURO-therm S
dachowe
EURO-therm D
50 24 18
55 22 16
60 20 16
80 15 12
100 10 - 12 10 - 11
120 10 8 - 9
150 7 - 8 (standardowo 7 + 8) 7 - 8 (standardowo 7 + 7)
200 5 - 6 4 - 6 (standardowo 4 + 6)
250 4 - 5 4
wysokość paczek: około 1200mm; szerokość paczek: około 1200mm (paczki leżą na podkładkach styropianowych (ok 100mm)
Ilość płyt w paczkach uzależniona jest od ogólnej ilości płyt, specyjfikacji zamówienia. Możliwe są paczki o zmienionej specyfikacji w celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt z naszym działem handlowym.
Załadunek i Transport

Standardowy załadunek i rozładunek odbywa się z wykorzystaniem wózka widłowego dostosowanego do wymiarów i wagi towaru.
Wymiary przestrzeni załadunkowej muszą uwzględniać wysokość paczek, podkładki styropianowe pod paczkami oraz miejsce na pasy i belkę zabezpieczającą.
Wymagana szerokość przestrzeni załadunkowej: 2,4m
Środek transportu powinien zapewniać możliwość swobodnego dostępu z bocznych stron przestrzeni załadunkowej na całej jej długości, umożliwiający mechaniczny sposób dokonywania załadunku i wyładunku płyt warstwowych. Więcej informacji na temat transportu w dziale: Informacje -> dokumenty do pobrania .

Załadunek płyt w Fabryce odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 - 15:00.
Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu i szczegółów załadunku oraz o wcześniejszy przyjazd, aby załadunek mógł się zakończyć przed godziną 15:00.


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z naszym biurem.
Długości płyt i rozszerzalność temperaturowa

Nie zalecamy stosowania zbyt długich odcinków płyt warstwowych przede wszystkim na ścianach, ale również i dachach z uwagi na działanie promieni słonecznych (rozszerzalność temperaturową metalu), a także utrudnienia związane z rozładunkiem i montażem długich płyt. Płyty ścienne powinny być montowane jednoprzęsłowo. Zastosowanie zbyt długich odcinków płyt warstwowych i nieprawidłowy montaż płyt może skutkować pogorszeniem walorów estetycznych lub uszkodzeniem płyt. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zastosowania zbyt długich odcinków płyt warstwowych i nieprawidłowy montaż. Na płyty zamówione niezgodne z zaleceniami odnośnie kolorów i długości nie udzielamy pod tym kątem gwarancji.
Kolory, a długość płyt

W przypadku zastosowania kolorów ciemnych (przykładowo według palety RAL: 3011, 8017, 7024) istnieje wzmożone ryzyko wystąpienia pofałdowania okładzin pod wpływem słońca i związaną z tym rozszerzalnością temperaturową blachy. Może to skutkować pogorszeniem estetyki płyt, a nawet ich uszkodzeniem. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia tego zjawiska, w fazie projektowania należy zastosować odpowiednie długości płyt dostosowane do konkretnych warunków, specyfiki materiałów oraz odpowiednie dylatacje pomiędzy płytami i innymi elementami. Płyty powinny być montowane w układzie jednoprzęsłowym. Za uszkodzenia powstałe na skutek niezgodnego z zaleceniami doboru długości i kolorów płyt nie ponosimy odpowiedzialności.
Powtarzalność kolorów

Nie gwarantujemy dokładnie takiego samego odcienia powłok lakierniczych w zamówieniach składanych w różnym terminie. Szczególnie dotyczy to kolorów metalicznych (przykładowo RAL 9006 lub RAL 9007).
Folia ochronna

Okładziny z blachy stalowej powlekanej (dotyczy płyt warstwowych i obróbek blacharskich) standardowo pokryte są warstwą folii ochronnej. Folię ochronną z płyt należy usunąć przed montażem, przed upływem 1 miesiąca po otrzymaniu płyt. W przypadku dłuższego składowania płyt należy zabezpieczyć je przed działaniem promieni słonecznych i innych warunków atmosferycznych. Dobrą praktyką jest układanie paczek płyt z niewielkim spadkiem, co powoduje spływanie wody opadowej.
Cięcie płyt warstwowych i obróbek blacharskich

Do cięcia płyt powinno się stosować piły, które tnąc blachę nie rozgrzewają jej zbyt mocno. Zbytnie rozgrzanie blachy podczas cięcia (np. szlifierką kątową z tarczami diamentowymi) uszkadza powłokę ocynkowaną i może być przyczyną powstania ogniska korozji w miejscu cięcia, a także nadmiernie uszkodzić rdzeń. Do cięcia najlpiej stosować piły tarczowe do metalu, przecinarki do płyt warstwowych, wyżynarki lub nożyce do blachy.
Zalecany spadek dachu dla płyt warstwowych EURO-therm D

Zalecany przez nas spadek połaci dachowych to 7%.

Minimalny spadek dla małych połaci dachowych wynosi 5%.

W przypadku płyt łączonych na długości spadek nie powinien być mniejszy niż 7%.
Płyty specjalistyczne z oznaczeniem "SP" - ważna informacja

Płyty specjalistyczne EURO-therm SP, w tym płyty jednostronnie kryte blachą, płyty perforowane - akustyczne, płyty z okładzinami z PCV oraz Laminatu, blachy nierdzewnej i inne określane jako nietypowe bądź specjalistyczne są produkowane na specjalne zamówienie klienta, parametry płyt ulegają zmianie w zależności od zamówienia i konkretnych ustaleń. W związku z czym płyty te standardowo nie posiadają badań certyfikatów i deklaracji, w celu uzyskania informacji na temat danego rodzaju i typu płyt prosimy o kontakt z działem sprzedaży.
Potwierdzenie zamówienia

Wpłata zaliczki na podstawie faktruy proforma lub potwierdzenia zamówienia jest traktowana jako potwierdzenie specyfikacji towarów, wymiarów i ilości płyt i akcesoriów. Kupujący potwierdza, że akceptuje warunki i informacje oraz warunki gwarancji i obsługi reklamacyjnej dostępne na stronie www.plyty-abo.pl oraz w siedzibie FPW ABO. Wszelkie zmiany w zamówieniu wymagają formy pisemnej lub e-mailowej oraz muszą zostać potwierdzone przez obydwie strony.
Informacje dot. rozpatrywania reklamacji

Reklamacje ilościowe są rozpatrywane niezwłocznie po stwierdzeniu różnic w nast. przypadkach: a) odbiór towaru przez Nabywcę własnym transportem-reklamacja może być uznana w przypadku stwierdzenia po załadunku towaru na terenie firmy FPW ABO różnicy w ilości załadowanych płyt z wyszczególnionymi na dokumencie WZ. Reklamacji nie uwzględnia się po potwierdzeniu na dokumencie WZ podpisem Nabywcy bądź osoby przez niego upoważnionej ( wymagane jest pisemne upoważnienie do odbioru) i opuszczeniu terenu firmy FPW ABO. b) dostarczenie wyrobu do Nabywcy transportem firmy FPW ABO – reklamacja może być uznana w przypadku stwierdzenia przez Nabywcę lub osobę przez niego upoważnioną dobierającą dostawę niezgodności dostawy z dokumentem WZ. O zaistnieniu takiego faktu Nabywca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Dostawcy a przewoźnik występuje w jego imieniu i upoważniony jest do potwierdzenia tego faktu na dokumencie WZ. Ujawnione braki ilościowe są wyrównywane niezwłocznie na koszt Dostawcy. Reklamacji nie uwzględnia się po potwierdzeniu zgodności na dokumencie WZ podpisem Nabywcy bądź osoby przez niego upoważnionej (osoba odbierająca inna niż Nabywca musi mieć jego pisemne upoważnienie do odbioru).

Reklamacje jakościowe rozpatrywane są na pisemny wniosek Nabywcy. Postępowaniu reklamacyjnemu podlegają wyroby firmy FPW ABO objęte gwarancją, na które Nabywca posiada wypełnioną Kartę Gwarancyjną. Na Nabywcy spoczywa obowiązek stosowania się do określonych przez FPW ABO Warunków Eksploatacji i Konserwacji Płyt Warstwowych i Warunków Transportu i Składowania pod rygorem nie uznania roszczeń reklamacyjnych, jeśli przedstawiciel Producenta stwierdzi naruszenie bądź niedopełnienie obowiązków z tym związanych. Po rozpoczęciu procesu reklamacyjnego Producent zastrzega sobie prawo dokonania oględzin i badań płyt zgłoszonych do reklamacji bezpośrednio u Nabywcy. Nie spełnienie tego warunku powoduje zamknięcie postępowania reklamacyjnego i nie uznanie roszczeń Nabywcy. Uzasadnione i uznane przez Producenta roszczenia reklamacyjne wynikające z gwarancji będą zaspokajane na warunkach i w czasie uzgodnionym z Nabywcą.

Producent nie przyjmuje reklamacji z tytułu skutków nie usunięcia przed upływem 1 miesiąca od daty produkcji, folii samoprzylepnej chroniącej okładziny płyty.

Reklamacje dotyczące wad widocznych (odchylenie wymiarowe, kolorystyczne, wygięcia, zagięcia) winny być zgłaszane przez nabywcę niezwłocznie po ich wykryciu jednak nie później niż 14 dni od daty wydania Nabywcy towaru. Reklamacji nie uznaje się jeżeli płyty lub obróbki z wadami widocznymi zostały zamontowane. W takim przypadku Producent (FPW ABO) nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Nabywcę z powodu zamontowania wadliwego towaru

Więcej informacji na temat warunków gwarancji i obsługi reklamacji znajdziecie państwo w dziale do pobrania:
LINK: Dokumenty do pobrania
Niniejsze materiały

(zawarte na stronie)

mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje w nich zawarte nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, nie stanowią zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 556 Kodeksu cywilnego. Opis i potwierdzenie dostępności towaru następuje wyłącznie podczas jego sprzedaży na specyfikacji dostarczonej przez Fabrykę Płyt Warstwowych ABO Bogusław Bugała w formie umowy, zamówienia lub potwierdzenia zamówienia.

Tablice dopuszczalnych obciążeń śniegiem i wiatrem

LINK: wyświetl tylko tablice obciążeń (kliknij aby wyświetlić)

Tablica dopuszczalnych obciążeń śniegowych dachowych płyt EURO-therm D-St
z wypełnieniem styropianowym jednoprzęsłowych i wieloprzęsłowych daN/m2
grubość rdzenia (mm) maksymalna rozpiętość płyt (m), w zależności od obciążenia
70/100* daN/m2 90/130* daN/m2 110/155* daN/m2
70 3,3 3,0 2,7
125 3,6 3,3 3,0
150 3,9 3,6 3,3
170 4,2 3,9 3,6
190 4,5 4,2 3,9
Siła przypadająca na jeden łącznik mocujący (z podkładką stalową) nie powinna przekraczać 150daN.
* obciążenie charakterystyczne / obciążenie obliczeniowe
Tablica dopuszczalnych obciążeń śniegowych dachowych płyt EURO-therm D-Wm
z wypełnieniem z wełny mineralnej jednoprzęsłowych i wieloprzęsłowych daN/m2
Rozpiętość m Dopuszczalne obciążenie, daN/m2 płyt grubości, mm
100 150 190
Szty­wność
Noś­ność
Szty­wność
Noś­ność
Szty­wność
Noś­ność
3 261 173 400 263 515 329
3,3 218 156 342 236 445 294
3,6 184 140 294 213 385 266
3,9 156 114 255 191 337 241
4,2 134 93 221 154 296 211
4,5 115 77 194 126 261 172
4,8 100 65 170 105 231 142
5,1 86 55 150 88 205 119
5,4 75 46 131 75 182 100
5,7 65 40 116 64 163 85
6 57 35 103 55 145 73
6,3 50 30 91 47 130 63
6,6 43 26 81 41 116 54
Siła przypadająca na jeden łącznik mocujący płyty (z podkładką stalową) nie powinna przekraczać 100daN. Obciążenia podane w tablicy należy porównywać ze względu na nośność z obciążeniem obliczeniowym, a ze względu na sztywność z obciążeniem charakterystycznym.
Tablica dopuszczalnych obciążeń ściennych płyt warstwowych EURO-therm S-Wm
z wypełnieniem z wełny mineralnej jednoprzęsłowych i wieloprzęsłowych
Rozpiętość Dopuszczalne obciążenie, daN/m2 płyt grubości, mm
100 150 200
Sztywność Nośność Sztywność Nośność Sztywność Nośność
3 202 162 - - - -
3,3 168 143 313 234 - -
3,6 140 122 268 175 406 223
3,9 118 94 231 134 355 170
4,2 100 68 200 105 311 133
4,5 84 56 174 85 274 106
4,8 72 41 151 69 242 86
5,1 - - 133 58 215 70
5,4 - - 116 49 191 59
5,7 - - 102 42 170 50
6 - - - - 152 43
Siła przypadająca na jeden łącznik mocujący płyty (z podkładką stalową nie powinna przekraczać 100daN. Obciążenia podane w tablicy należy porównywać ze względu na nośność z obciążeniem obliczeniowym, a ze względu na sztywność z obciążeniem charakterystycznym.
Tablica dopuszczalnych obciążeń wiatrem ściennych płyt warstwowych
EURO-therm S-St z wypełnieniem styropianowym jednoprzęsłowych i wieloprzęsłowych
dopuszczalne obciążenia wiatrem, przy temperaturze wewnętrznej pomieszczenia +20°C (daN/m2)
grubość rdzenia (mm) 70 100 125 150 170 200 230
rozpiętość przęsła (m) 2,4 91 - - - - - -
2,7 74 125 - - - - -
3 60 105 145 - - - -
3,3 49 89 124 - - - -
3,6 - 75 107 139 - - -
3,9 - 65 93 121 145 - -
4,2 - - 81 107 128 - -
4,5 - - 70 94 113 144 -
4,8 - - 61 83 101 129 -
5,1 - - - 74 90 116 143
5,4 - - - 65 80 104 128
5,7 - - - - 72 94 117
6 - - - - 65 85 106
6,3 - - - - - 77 96
6,6 - - - - - 68 88
Siła przypadająca na jeden łącznik mocujący (z podkładką stalową) nie powinna przekraczać 100daN.
Tablica dopuszczalnych obciążeń wiatrem ściennych płyt warstwowych
EURO-therm S-St z wypełnieniem styropianowym jedno- i wieloprzęsłowych
dopuszczalne obciążenia wiatrem, przy temperaturze wewnętrznej pomieszczenia +0°C (daN/m2)
grubość rdzenia (mm) 150 170 200 230
rozpiętość przęsła (m) 2,4 - - - -
2,7 - - - -
3 151 - - -
3,3 131 - - -
3,6 114 156 - -
3,9 100 137 - -
4,2 88 121 153 -
4,5 80 106 136 -
4,8 - 95 122 149
5,1 - 85 108 134
5,4 - - 97 120
5,7 - - - 100
Siła przypadająca na jeden łącznik mocujący (z podkładką stalową) nie powinna przekraczać 100daN.
adres:
Fabryka Płyt Warstwowych ABO Bogusław Bugała
adres zakładu: Mchowo 100, 06-300 Przasnysz
adres fakturowania: Mchowo 1, 06-300 Przasnysz
województwo mazowieckie, POLAND
GPS: N 53°04'15.09" | E 20°51'02.88"
kontakt:
tel: (+48) 29-751-34-01
fax: (+48) 29-751-34-03
e-mail:
dane bankowe:
Bank Pekao S.A. I Oddział w Mrągowie
Konto PLN (IBAN): PL39 1240 1617 1111 0010 3691 5652
Konto EURO (IBAN): PL59 1240 1617 1978 0010 3691 5883
SWIFT: PKOPPLPW

Ostatnia aktualizacja:  23.02.2017 - Copyright © 2016 Fabryka Płyt Warstwowych ABO
realizacja strony 

Powered by PHP Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS